Recyklační drtiče

Pásové drtiče jsou oproti samostatným drtičům vybaveny housenicovým podvozkem, vlastním vznětovým motorem a hydraulickým čerpadlem, které zajišťuje zdroj energie pro podvozek i drticí jednotku. Ovládání funkcí pásových drtičů je hydraulické, pro pojezdové funkce je použito kabelové dálkové ovládání.
Pásové drtiče mají ve standardní výbavě oprašování, funguje na bázi zkrápění vodní mlhou při napojení na běžné domovní rozvody.
Pásové drtiče obsahují snadno demontovatelný dopravník, který je jednoduchý s profilovaným pasem s vysokou pevnosti a dlouhou životností.
Pásové drtiče Red Rhino 3000 i 5000 si poradí s betonem a jeho prefabrikáty, zdivem, bloky, dlažbou i kamenivem (od vápence po křemenné kompozice) apod. Výstupní výkon je závislý na vstupním materiálu, nastavení čelistí, způsobu vkládání materiálu, nakládacím zařízení a zručnosti obsluhy. Obvykle bývá dosaženo výkonu od 15–30 t/hod.

Red_rhino_serie_4000-7000

Každá prováděná demoliční práce produkuje suť. Podle našich zkušeností většina lidí tuto „odpadní“ suť likviduje a ukládá ji na skládku. Náklady na skládkování tohoto odpadu v posledních 5 letech rapidně stoupají, ale dobrou zprávou je, že existuje alternativa. Touto alternativou je použití recyklačního drtiče na drcení suti. Drcení ve velkém rozsahu totiž může být jak časově náročné, tak i velmi drahé.
Použití drtiče řady 7 000 Vám například nabízí veškerou mobilitu drtiče malého rozsahu, který má však drtící výkon téměř 45 tun za hodinu. Použijeme typický příklad přistaveného kontejneru, který obsahuje 5 tun sutě a jehož odvoz stojí 150 £. Za1 hodinu drcení řadou 7000 rozdrtíte 9 kontejnerů sutě. To odpovídá masivní úspoře 1 350 £ za hodinu.
Použití recyklačního drtiče řady 7000 je nejdostupnějším a nejefektivnějším způsobem, jak nakládat se sutí přímo na místě. Proč neuchovat rozdrcenou suť a neprodat ji dále pro budoucí stavební projekty? Drtič řady 7000 Plus Red Rhino nabízí uživateli možnost vibračního podavače s tyčovým roštem. Tento drtič opravdu zahýbe průmyslem, který hledá úspory nákladů bez kompromisů, co se týče výkonu a výsledků. Drtič řady 7000 Plus skutečně splňuje všechny požadavky v tomto odvětví.