Využití recyklátů

Ekonomie recyklování betonu

• Výroba recyklovaného kameniva dle specifikované velikosti v daném místě
• Zamezení poplatkům za odvoz a skládkování
• Eliminace nákladů na přepravu kameninového materiálu
• Zvýšení účinnosti projektu a snížení pracovních nákladů – recyklované betonové kamenivo s sebou nese vyšší hmotnost (až o 15 %)
• Minimalizace dopadů na obecní infrastrukturu díky eliminaci přepravy
• Zpětné uložení okolo staveniště
• Vozovky a vjezdy
• Směs typu 1
• Směs typu 2
• Zakrytí a vázaní
• Dekorativní kamenivo pro zahrady
• Opatření proti škůdcům (sklo)
• Snížení objemu materiálu na místě – efektivnější dopravní náklady
• Redukce a recyklace odstraněného kameniva a odpadů

Co lze drtit?

• Cihly
• Beton
• Sklo
• Břidlice
• Žula
• Keramika
• Všechny výrobky z kameniva

Recyklované agregáty lze použít v celé řadě stavebních aplikací, jako jsou:

• Bitumen (asfalt) na silniční stavby
• Vylepšení podloží
• Zemní práce – výkopy a násypy
• Obnova inženýrských sítí
• Mělké základy
• Mělké a hluboké základy
• Budovy – bytové a průmyslové

Recyklované a sekundární kamenivo lze také použít v celé řadě stavebních materiálů, jako jsou:

• Beton – hrubé a jemné kamenivo smíchané s cementem a vodou
• Asfalt – hrubé a jemné kamenivo smíchané s asfaltem
• Hydraulicky spojené materiály – hrubé a jemné kamenivo, které sedne a ztvrdne při přidání hydraulického pojiva
• Nespojené materiály – materiály o velikosti od jemných zrnek až po materiály velikosti kamenů